חזון ומטרה

"המכון להפצת דעת" הציב מטרה לימודית חינוכית חדשנית, פרי ההתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות. במסגרת מטרותיו מצויים מיזמים בתחומי התרבות השונים. מגמתו לעורר עניין רב-משמעות בקרב הלומדים והמלמדים בכל מגוון המערכות: בחינוך הפורמלי וה-"לא פורמלי". בלימוד פרקי תרבות ממכלול היצירה היהודית העשירה, מראשיתה ועד ימינו, ובניצול מירבי של אמצעי העזר הטכנולוגיים: הכתובים, המושמעים והנצפים.

הנגישות והזמינות לידע הולכות ומתגוונות. האינטראקציה בין מקורות הידע והלומדים מתעצמת ומתרבה ללא הרף.

"המכון להפצת דעת" – מקווה להחיל וליישם חידושים ולנצל את האפשרויות הרבות במידה המירבית. המטרה היא לנווט את ההתעניינות של כל הלומדים לאפיקי לימוד פוריים ויצירתיים, באמצעים אינטראקטיביים, בין הלומדים לבין עורכי המיזמים ומדריכיהם.

כל שלב ביצירת מיזם מלווה ביבליוגרפיה עשירה, כדי לאפשר את הרחבת הדעת העצמית של הלומדים. הביבליוגרפיות מוצגות בהכוונה ללומדים לפי רמתם, ומידת הזמן העומדת לרשותם.

היחידות הראשונות שנבחרו לפתוח את פעילות הפרוייקט הן:

  1. 1. לכל איש יש שם.
  2. 2. הפטרת פרשת בראשית - ישעיהו מ"ב - מ"ג
  3. 3. פרשת עקידת יצחק - בראשית כ"ב 
  4. 4. מסכת אבות (כולל "פרק שישי")
  5. 5. מגילת אסתר
  6. 6. מגילת רות
  7. 7. מגדל בבל
  8. 8. ממעמקים קראתיך - תהילים ק"ל
  9. 9. סיפור פשוט של ש"י עגנון
  10. 10. שי העוגבר של א.צ. גרינברג

גישה מציאותית

גראפים לימודיים

בתהליך הלימידה יוצא הלומד מתוך עולמו הוא, ונוגע בידע חדש, על מנת להעשיר את עולמו הפנימי שלו.

הצגת הידע כגראפים (דהיינו כעיגולים וריבועים צבעוניים) היא דרך להגיע לעולמו הפנימי של הלומד. במהלך הלימוד יצייר הלומד דעתו כגרף. מאידך, ניתן להוסיף לעולמו שבתרשים מרכיבים חדשים, ובכך להעשיר ולפתח את ידיעותיו והבנתו.

הגראפים מאפשרים חינוך לערכים יהודיים באמצעות תערוכות.

ידע חי הוא ידע משמעותי לאדם. מטרתנו להפוך ידע, לידע חי. כלומר ידע שהתלמיד יוכל לחיות אותו. התלמיד חייב להיות מודע לידע, ולחיות איתו יום יום.

בחינוך, עד כה, משתמשים בעיקר באלמנט הדיבור. המורה דיבר, והתלמיד ענה, ולעיתים שניהם התווכחו זה עם זה. אולם, כדי שידע יהפוך להיות חי יש להוסיף את האלמנט הוויזואלי.

לדוגמה, נעסוק באחת מיחידות הלימוד - יחידה שעוסקת בהוראת "אימרות מפרקי אבות".

הפרדנו כל פתגם ליחידה העומדת בפני עצמה או קבוצה של פתגמים של תנא אחד.

הדיון עוסק במושגי היסוד שמובאים באימרות. לדוגמה : "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא". כיצד הפתגם הזה מטמיע ערכים בעולמו של האדם? כיצד הפתגם מעביר ערכים וידע חי לתלמיד?

ישנם כאן ארבעה ביטויים "כל", "יש להם", "לעולם הבא", "חלק". ארבעה מושגים אלו חייבים להיות נידונים במהלך השיעור.

שני ציורים המוצגים כאן עוסקים בגישות שונות ל"עולם הבא". הגישות מצויות בפירושים השונים של מסכת אבות. ישנן ארבע גישות מרכזיות רואות במושג העולם הבא:

הגישה הראשונה מתארת עולם ספיריטואלי, רוחני – בו נשמת האדם מצויה לאחר מותו של אדם. על עולם זה מצויים בפרשנויות הרבה תיאורים שונים.

פירוש שני הוא העולם הבא – העולם לאחר העולם הזה. כלומר עולם העתיד, מעבר לשנים הנוכחיות.

הפירוש השלישי מתאר את עולם הרוח על כל גווניו. אדם המהרהר בנושאים רוחניים נמצא כבר עתה בעולם הבא.

העולם הרביעי הוא עולם התוצרים האישיים, וההתנהגותיים שהאדם הפרטי מנחיל לדורות הבאים.

כדי להגיע לגרף בגודל מלא לחץ כאן.

הגרף עצמו כולל את המושג "עולם הבא" וארבעה חיצים היוצאים לארבע הגישות השונות.

הצבע הכתום מייצג את עולם הרוח.
העגול הירוק מייצג את העולם העתידי.
העגול הכחול מייצג את העולם של הדורות הבאים.
העגול התכלת מייצג את עולם הנשמות.