שמעון אורן

מורה, ומרצה לחינוך. פיתח שיטה דידקטית ייחודית בהוראת לימודי הקודש ומדעי הרוח.

ערך ערכות לימודיות וקבצי מחקרים. פרסם ערכים רבים באנציקלופדיה העברית, ומאמרים בתחום החינוך וההוראה.

פרסומים  • • גליונות עיון - מסכת אבות 
  • • עלוני עיון – פרשת השבוע
  • • "הפואמה הפדגוגית" של אברהם אורן
  • • עיון תפילה

שיטה דידקטית

תרשימים ללימוד והוראה של נושאים בלימודי הקודש ובמדעי הרוח


קורות חיים

  • • הוראה
  • • חינוך ודידקטיקה
  • • תוכניות לימודים
  • • פיקוח
  • • ניהול