משנה א' - משה קיבל תורה מסיני 

 

המשנה הראשונה כוללת שני חלקים. חלק אחד הוא פרי יצירתו רבי יהודה הנשיא כמבוא לכל מסכת אבות. החלק השני הינו דברי.אנשי הכנסת הגדולה. 

החלק הראשון כולל שני מסרים בעלי חשיבות ממדרגה ראשונה והם:

  1.  מקור התורה הוא מסיני כלומר מעולם טרנסנדטי. תרבות חייבת להיות מבוססת על עקרונות על יציבים ולא תלויים בתובנות אנושיות. כל תלות בתובנות אנושיות ללא מסד טרנסנדנט, משמיטה את היסוד היציב, הבלתי תלוי, בהשתנות החיים. התובנות האנושיות יכולות להבנות על בסיס יציב נצחי. ואילו התובנות האנושיות ללא בסיס נצחי הן רעועות מיסודן. האדם איננו נצחי ולכן התלות באדם יוצרת עקרונות משתנים. כל מנהיג מציע עקרונות אחרים. הסכנה היא שמנהיג אחד יכול לנכס לעצמו יכולות על אנושיות וכך לפגוע באנושות כולה. הרצון להגיע למצג יציב מעבר לתנודות רגעיות מכוון אומות לקבוע חוקה ומעבר לכך לקבוע עקרונות על טרנסנדטיים שיביאו ליציבות חברתית מקסימלית. , 
  2. עקרון ההמשכיות  והרצף: כלומר דור מקבל כהנחת יסוד שהדורות הקודמים ניסו לתרום ליציבות והמשכיות של התרבות.
  3. (תמונת pdf להדפסה)

    שילוב ראוי של כל יחיד מישראל בעמו בפרט ובאנושות


המקור הוא על אנושי (טרנסנדנטי)?

  1. הציור הימני מורכב מעיגולים בצבע תכלת. העיגולים נמצאים אחד בתוך השני ומציינים עומק אין סופי. צבע התכלת מציין את המקור הראשוני של התרבות והחברה. צבע זה מציין בכל הציורים את השפעתו של המקור - הקב"ה.
  2. החיצים האדומים האלכסוניים יוצאים למעשה מהמקור אך הם אלכסוניים - דהיינו כל דור מוסיף תובנות משלו מעבר למה שנמסר לו ע"י הדור הקודם. כך הוא תהליך ההעברה המקור הוא היוצר את ההתורה. והוא ממשיך להשפיע על תהליך ההעברה, גם בזמן שהיא מועברת מאדם לאדם ומדור לדור. לכן העיגולים נוגעים ופועלים בסביבתם של שני החיצים.

ואם לא עכשיו אימתי

עקרון הרצף - כל דור

המתוך כל מימרות החוכמה שנותרו לנו מאנשי הכנסת הגדולה, בחר רבי יהודה הנשיא בשלשת המימרות :

א) הוו מתונים בדין דהיינו לא להנהיג את החיים רק לפי חוקי המשפט בלבד, אלא במערכות גמישות יותר כגון גמילות חסדים.
ב) להעמיד הרבה תלמידים,  ולא ליצור כת למדנית והמון העם ישאר בור.
ג) לתת לתורה סייגים, ולא להשאיר אותה פרוצה לכל עבר, כדי למנוע מתן אפשרות של פרשנות אינדיבידואלית אישית.