משנת מבוא - כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא 

 

המשנה הפותחת "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" מצביעה על ייחוד מסוים של עם ישראל בין אומות העולם. ייחוד של העם, וייחוד של כל אחד מהפרטים. משמעות המושג "העולם הבא" בפירושים הרבים , הוא מגוון ביותר. כל אחד מהפירושים מעניק לעם ישראל ייחוד משלו,  ומצביע על גבולות רצויים בין ישראל לאומות העולם. המסכת מאפשרת פרשנות רחבה שמכוונת לקידום האנושות,  לקראת תכלית תרבותית רצויה.

המימרה "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" יוצרת חיץ ברור בין ישראל לאומות העולם. החיץ מתבטא בכך שעם ישראל מאופיין בצפייה לקראת עתיד של הבנה הדדית בין בני האדם, המרכיבים את כלל האנושות. ארבע קבוצות הפירושים הניתנים למשנה זו, מצביעים על כך שיחודו של עם ישראל הוא בחיפוש אחר דרכים שונות להבנה הדדית בין כל בני אנוש.

(תמונת pdf להדפסה)

  שילוב ראוי של כל יחיד מישראל בעמו בפרט ובאנושות

 1. מה טיבו של העולם הבא?

  הציורים המלווים את המימרה "כל ישראל יש להם חלק" כוללים ארבעה פירושים אפשריים לייחודו של עם ישראל.

  א.     עולם הרוח – למשל: לימוד תורה, וכן עולם המוזיקה, המתמטיקה האומנות. אפשרות זו עולה מכתביהם של הרמב"ם והרב קוק.

  ב.     העולם העתידי – למשל: כיצד יתנהל העולם בשנת 2050. התנ"ך מדבר על התקופה העתידית הרחוקה : "וגר זאב עם כבש", ובהמשך בתחום העולם העתידי "ימות המשיח".

  ג.       העולם הראוי להמשכיות בדורות הבאים. כגון: צאצאים, רעיונות, התייחסויות לבעלי חיים.

  ד.      העולם לאחר המוות – זה הפירוש הנפוץ ביותר.

  ארבע קבוצות הפירושים הללו אינם מופיעים כל קבוצה בנפרד, אלא לעיתים קרובות במיזוגים שונים.

  בתרשים מופיעות ארבע קבוצות הפירושים:

  א.     עולם הרוח מופיע בצבע כתום-צהוב – צבעים המציינים יצירה ופריחה. (לא פלא שואן גוך בחר בצהוב כצבע המייצג את עולם הציור והתמונה).

  ב.     העולם העתידי מופיע בירוק – צבע החיים.

  ג.       >העולם הראוי – מופיע בצבע כחול כהה – צבע הפרקטיות.

  ד.      >העולם שלאחר המוות מופיע בתכלת שמימי.

ארבע קבוצות הפירושים הללו אינם מופיעים כל קבוצה בנפרד, אלא לעיתים קרובות במיזוגים שונים העיגולים שנמצאים זה בתוך זה, בתמונה העליונה מייצגים עומק של כל אחד מהעולמות. כל עולם מתבטא באופן חיצוני ע"י העיגול החיצוני והעיגולים הקטנים מייצגים מימד של עומק המתגלה כשחוקרים כל אחד מהעולמות.

 • ואם לא עכשיו אימתי

 • ההתייחסות בין ארבע האפשרויות לקביעת מהות העולם הבא

  בציור השני ארבעת העולמות מיוצגים על ידי ארבעת העיגולים. העולמות נושקים זה לזה וחופפים בחלקם. למשל: באמרת חז"ל "צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם" מתאר מצב לאחר המוות (עולם ד') שם הצדיקים עוסקים בעולם הרוח (עולם א').

  החיצים מציינים קשר בין המושג "עולם הבא" לארבעת העולמות. ארבעתם לא עוסקים בצורכי הגוף.

  כל אדם מישראל בוחר לעצמו עולם כדי לממש את חייו, ולמתן משמעות לחייו. 

 • אדם אחד יקיים מצוות כל חייו כדי לזכות בעולם שלאחר המוות (עולם ד') . אדם שני מרגיש שתרומתו המדעית לעולם היא פירושו לפסוק "לדעת את ה'" (עולם א'). לאדם שלישי ההמשך הביולוגי, דהיינו ילדים ונכדים – הוא החשוב (עולם ג').ולבסוף האדם הרביעי ממתין בכליון נפש לבואו של המשיח והדרך למשיח מכוונת את פעולותיו (עולם ב).

  ואם לא עכשיו אימתי