מסכת אבות - פרק ראשון - השער

 1. שער

  שילוב ראוי של כל יחיד מישראל בעמו בפרט ובאנושות בכלל;
  (תמונת pdf להדפסה)

  שילוב ראוי של כל יחיד מישראל בעמו בפרט ובאנושות

  אור ההוויה

  הבריאה הראשונה שנבראה בבריאת העולם.

  ואם לא עכשיו אימתי

 2. אור לעולם ואור לאנושות

  האור של העולם הוא אור פיזיקלי ומאידך האור לאנושות הוא שכלי (קוגניטיבי) ורוחני 

  ואם לא עכשיו אימתי

 3. ייחודו של עם ישראל

  שתי גישות להפצת הרוחניות האנושית: התכנסות כלפי פנים, ופיזור כלפי חוץ. העם ישראל נושא את "אור האנושות" שהינו המקור לרוחניות של העולם - "אור לגויים" ומתפקידו להפיץ את האור. מאידך, עם ישראל מתכנס ומתבודד בתוך עצמו וממשיך לייצר את האור האלוהי. 

  ואם לא עכשיו אימתי

 4. דרכים להתמודד בין יצירה בהסתגרות ובתנאי בידוד, לבין פיזור הידע וחשיפה בין הגויים

  הפרשנות למסכת אבות מגלה את שתי השיטות באינטראקציות שונות. ההסתגרות מחד והפיזור מאידך הן משלימות ומנוגדות. ישנן ארבע שיטות להתגבר על הניגודיות.
  א. הפיזור של הידע מודגש וההתכנסות וההוויה היהודית היא קטנה מישנית וסמויה
  ב. ההתכנסות של עם ישראל בתוך עצמו היא העיקר ויש להמנע ולהקטין את ההתפזרות בין הגויים
  ג. הפיזור בין הגויים הוא פעיל כלפי חוץ ומאידך ההתנהגות היהודית היא הדומיננטית בבית ולכן הקונפליקטים מינימליים
  ד. הפיזור בין הגויים וההתכנסות משלימים זה את זה אך יוצרים קונפליקטים שאיתם יש להתמודד

  ואם לא עכשיו אימתי