מגילת רות  - מכוננת מלכות החסד

 1. מגילת מלכות החסד
  (תמונת pdf להדפסה)

 2. א. מלכות החסד יוצרת רצף מתוכנן בהווית החיים. 

  ב. בב

  ג. גג

  שילוב ראוי של כל יחיד מישראל בעמו בפרט ובאנושות

 3. מגילת רות מכוננת מלכות

  רצף קיום ההויה ומימושו מוצג ע"י גיבורי מגילת החסד האלוהי.

  ואם לא עכשיו אימתי