ישעיהו פרק מ"ב - הפטרה של פרשת בראשית

 1. הפטרת פרשת בראשית נוסח אשכנז (כולל נוסח ספרד)
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.
 2. ב.

  ג.

  שילוב ראוי של כל יחיד מישראל בעמו בפרט ובאנושות

 3. היעוד הייחודי של עם ישראל - "אור לגויים"
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 4. חלוקת הפטרת בראשית באמצעות שבעה צבעים
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 5. שבעת הנושאים המרכזיים בהפטרה זו
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 6. בריאה, יצירה, עשיה, וגאולה
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 7. ישראל, גויים ולאומים
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 8. עיוורון, חרשות והתפקחות
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 9. תורה וצדק
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 10. ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 11. אני ה' - בניגוד לתהילה לפסילים
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 12. תהילת היקום וסבל עם ישראל
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 13. חדשות וראשונות
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 14. מהלך ההיסטוריה ומסלולי היקום בהשגחה מתמדת
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 15. שילוב הצדק הלאומי ומהלך ההסטוריה
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 16. הצדק האלוהי לעומת הצדק האנושי
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 17. התורה
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 18. הצדק האנושי האוניברסלי
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 19. הצדק האינדיבידואלי בין אדם לעצמו
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 20. אני ה' - אתם עדי
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 21. האמת
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 22. עקרונות על המכוונים את התנהלות ההוויה
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 23. ערכי העל תוצרי תובנות אנושיות
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 24. ואצרך ואתנך לברית על לאור גויים
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 25. אני ה', הוא שמי
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 26. אני ה', הוא שמי
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי

 27. אני ה', הוא שמי
  (תמונת pdf להדפסה)

  א.

  ואם לא עכשיו אימתי